DemoLund0405Sv

Valmöte om IT-politik, Lund tisdag 25 maj 19.00

SSLUG ordnar valmöte på LTH i Hörsalen, Kårhuset, Sölvegatan 22 A. Sätt upp en affisch! Titta på Internet-TV!

Sänds direkt via Internet på http://tv.sslug.dk/


Nu stundar valet till EU-parlamentet. Utfallet av valet kan komma att påverka den svenska och europeiska IT-branschen på flera olika sätt. Av speciellt intresse är förslaget till direktiv om mjukvarupatent som kommer att avgöras av det nya parlamentet i en omröstning hösten 2004. Därför anordnar SSLUG ett valmöte om IT-politik tillsammans med Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Det blir en paneldebatt med representanter från de politiska partierna.


Frågor från publiken i lokalen och via Internet kommer att varvas under mötet. Internetpubliken kan skriva in frågor här: http://sslug.sr-ruc.dk och rösta på de frågor de tycker är viktigast (på sidan loggar du in med användarnamn och lösenord). En moderator gör sedan ett urval som passar med hur diskussionen utvecklar sig.


I panelen:

Ämnen:

Dagordning:


SSLUG ordnade också ett valmöte 13 Maj i Köpenhamn, detta mötet är inspelat och kan ses på http://tv.sslug.dk . De som bor i Stockholmstrakten och är intresserade av patentfrågan kan gå till en diskussion på ISOC-SE den 27 maj i Stockholm


Förslag på frågor till politikerna

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG