FfiiCsEn

****In Serbian

FFII ili Free Information Infrastructure je Evropska non-profitabilna asociacija koja e zapocela inicijativu protiv softverskih patenta za Evropsku Uniju. FFII je registrirana u Minhenu, Nemacka, gde se nalazi i Europan Patent Office.

Softverski Patenti za EU su se bili promenili od strane Evropskog Parlamenta tako da ne idu protiv open sourca i manjih kompania i da ne mogu da se zloupotrebe od strane velikih kompania. Evropski Savet Ministra je izbacio ceo ovaj rad, ali zahvalujuci Polskoj direktiva za patentiranje se nije odobrila.

****In Albanian

Mailing list for Kosova: http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/kosova-parl/

FFII-AL-KS: Free Information Infrastructure Albania/Kosova

Meqenëse Shqipëria dhe Kosova nuk janë pjesëtare të BE-së, është shprehur përkrahje për këtë iniciativë e cila ka për qëllim mbrojtjen e zhvilluesve dhe programerëve në mbarë BE-në. Një vendim në favor të iniciativës së FFII do të thotë edhe në favor të zhvilluesve Shqipëtar në të ardhmën e afërt.

Misioni i FFII:

FFII apo Free Information Infrastructure është asociacion mbarrë Europjan jo-profitabil i regjistruar në Munchen (qendra e Zyrës Europjane për Patente).

FFII ka për qëllim nxitjen e konkurencës dhe shpikjes në fushën e zhvillimit softuerik. FFII gjithashtu nxitë zhvillimin e lëvizjes së informatave, të bazuara në të drejtën e kopjimit, konkurencës së lirë, dhe standardeve të hapura.

Më shumë se 700 kompania dhe 50,000 përkrahës të FFII kanë zgjedhur atë si përfaqësuese të qëllimeve të tyre në lidhje me "të drejtat mbi dëbim në pronën intelektuale mbi procesim të shënimeve" dhe peticionin kundër patenteve softuerike me më shumë se 300,000 nënshkrime.

Mbi Patentet Softuerike:

Në Shtator 2003, FFII ka luajtur rol kyç pranë ekonomistëve, shkencëtarëve, asociacioneve të bizneseve të vogla, dhe Parlamentarëve për t'a bindur Parlamentin Europjan që të korigjon direktivën Swpat, pra që të ndalon patentimin e softuerit të pastër. Parlamenti BE-së pranoi që një hap i tillë që do të lejonte patentimin e mbarë dhe gjerë të softuerit duke krijuar shpenzime të reja, rreziqe ligjore, dhe pasiguri të prodhuesve të pavarur të softuerit në BE. Parlamenti pranoi që nevojat e kompanive softuerike dhe të zhvilluesve, si dhe një treg i shëndosh Europjan, më mirë shërbehen nga e drejta e kopjimit (copyright). Patentet Softuerike do të ulnin shtypjen për shpikje dhe inovacion, fuqizon monopolet, dhe dominimin e tregut për një numër të vogël të kompanive të cilat janë më të fortat. Patentet, do ti ishin të dëmshëm për bizneset e vogla, Open Source, shpikje/inovacion, komercë elektronike, dhe për përdorues të softuerit.

Por, fatkeqësisht, pas manervimeve në paravijë, Këshilli i Ministrave për Konkurencë pranë BE-së, votoi që gjitha këto ndryshimet (të cilat i ka bërë Parlamenti Europjan) të hidhen poshtë. Prandaj, varet përsëri nga Parlamenti i BE-së që t'i rikthen këto ndryshime. Por rregullat e parlamentit janë duke e vështirësuar tërë këtë proces.

Përkrahësit e FFII-AL-KS dhe FFII:

Pr-Tech - http://www.pr-tech.net

Albanian Linux Portal - http://www.alblinux.net

Rrjeta Shqiptare e Diskutimeve për Informatikë - http://www.rrjeta.net

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG